5 Απρ 2017

International Life: Οδηγίες εξόφλησης ασφαλίστρων

Με επιστολή προς τους κατόχους ατομικών ασφαλιστικών συμβολαίων της International Life, ο ασφαλιστικός διαχειριστής της εταιρίας κ. Περιστέρης, διευκρινίζει τους τρόπους εξόφλησης των ασφαλίστρων για την καλύτερη δυνατή εξασφάλισή τους.

Ακολουθεί η σχετική επιστολή:
 
Οδηγίες εξόφλησης ασφαλίστρων του ατομικού σας Συμβολαίου

Αξιότιμε/η Συμβαλλόμενε/η

Για την καλύτερη δυνατή δική σας εξασφάλιση, παρακαλούμε εφεξής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο την 1η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ασφαλίστρων, η οποία αναφέρεται στην 2η σελίδα του εντύπου της International Life ΑΕΑΖ «Ειδοποίηση/Απόδειξη Είσπραξης Ασφαλίστρων», με τον τίτλο «Πληρωμή σε Τράπεζα μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, …….», σε μια από τις Τράπεζες «Alpha Bank» ή «Πειραιώς».

Η τελευταία ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ασφαλίστρων, με το τίτλο «μέσω της ταχυπληρωμής στα καταστήματα ΕΛΤΑ, ……», δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον, λόγω «ειδικού προβλήματος» που αφορά αποκλειστικά και μόνο την μηχανογραφική εφαρμογή των Ασφαλιστικών Εταιριών International Life ΑΕΑΖ & ΑΕΓΑ.

Με εκτίμηση
Γιάννης Περιστέρης
Ασφαλιστικός Διαχειριστής

ΥΓ
Δείτε την τελευταία «Ειδοποίηση/Απόδειξη Είσπραξης Ασφαλίστρων» που έχετε παραλάβει είτε από την «International Life ΑΕΑΖ» (1η) είτε από την «Εθνική ΑΕΕΓΑ» (2η), δηλαδή αποδείξεις με ημερομηνίες οφειλής ασφαλίστρων μέχρι και 31/03/2017 από την (1η) και μετά την 31/03/2017 από την (2η) και προχωρήστε σε εξόφληση οφειλομένων ασφαλίστρων ανάλογα με τις οδηγίες της (πλην ΕΛΤΑ) και μόνον αν το συμβόλαιό σας περιλαμβάνεται σε έναν από τους 2 Πίνακες συμβολαίων που στην ιστοσελίδα της International Life (www.inlife.gr) αναφέρεται ότι μεταβιβάσθηκε στην «Εθνική ΑΕΕΓΑ» στις 09/02/2017 ή στις 27/03/2017

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου