4 Φεβ 2014

Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με ασφαλιστική εταιρεία; Μάθε τα δικαιώματά σου

Από τις 6 Φεβρουαρίου 2013, οι καταναλωτές υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλισης που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, είτε με την ασφαλιστική τους επιχείρηση είτε με την υπόχρεη προς αποζημίωση ασφαλιστική εταιρεία, δύνανται να υποβάλουν την αιτίασή τους (παράπονο) απευθείας στην ασφαλιστική εταιρεία. (Περισσότερες πληροφορίες 3/08.01.2013 ).

Ο επικεφαλής της λειτουργίας διαχείρισης αιτιάσεων (στο εξής Υπεύθυνος Αιτιάσεων) διαθέτει όλα τα μέσα και όλες τις εξουσίες να επικοινωνεί με τα κατάλληλα πρόσωπα ή οργανωτικές μονάδες της επιχείρησης για την άντληση κάθε πληροφορίας αναγκαίας για την ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση της αιτίασης. Κατόπιν τούτου, η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει να αποσαφηνίζει τη θέση της εγγράφως στον αιτιώμενο, εντός 50 ημερών από την υποβολή της αιτίασης.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις παρέχουν έγγραφη ενημέρωση στην Τράπεζα της Ελλάδος για τις αιτιάσεις (παράπονα) των ενδιαφερομένων.

Αν η ασφαλιστική επιχείρηση δεν σας απάντησε εμπρόθεσμα (εντός 50 ημερών από την υποβολή της αιτίασης) ή η απάντηση ήταν αόριστη, ασαφής ή μη τεκμηριωμένη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΤτΕ, υποβάλλοντας την ειδική φόρμα εδώ.

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος αναγράφονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Υπευθύνων Αιτιάσεων ανά ασφαλιστική επιχείρηση και μπορείτε να τις βρείτε εδώ .

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου