13 Φεβ 2015

AXA Ασφαλιστική: Βελτίωση διαδικασίας έκδοσης πράσινης κάρτας

Σε βελτίωση της παρούσας διαδικασίας έκδοσης πράσινης κάρτας προχώρησε από τις 6 Φεβρουαρίου η AXA Ασφαλιστική.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα της εταιρίας, θα είναι δυνατή η έκδοση πράσινης κάρτας για διάρκεια μεγαλύτερη των έξι μηνών με την προϋπόθεση ότι:
  • Η διάρκεια της πράσινης κάρτας δεν ξεπερνά την διάρκεια του ετήσιου ή εξαμήνου συμβολαίου.
  •  Την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας το συμβόλαιο είναι τακτοποιημένο (όλες οι αποδείξεις πληρωμένες) μέχρι την λήξη της πράσινης κάρτας.
Όπως επισημαίνει η εταιρία, είναι πλέον δυνατή η έκδοση πράσινης κάρτας για διάρκεια μεγαλύτερη των έξι μηνών, για συμβόλαια με ετήσιο τρόπο πληρωμής ενώ υπενθυμίζει ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση πράσινης κάρτας σε συμβόλαια τα οποία δεν έχουν πληρωθεί.
(Πηγή: Nextdeal.gr)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου