19 Ιαν 2017

ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: Νέος Επιχειρησιακός και Τεχνικός Διευθυντής

Ακολουθώντας τους στρατηγικούς της στόχους για το 2017, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, επενδύει σε νέους και ικανούς ανθρώπους, αναθέτοντας την Επιχειρησιακή και Τεχνική Διεύθυνση στον κ. Κίμωνα – Ρεϊνίερ Ευσταθόπουλο.

Ο κ. Ευσταθόπουλος που ανήκε στο δυναμικό της εταιρίας έχοντας αναλάβει καθήκοντα Υπευθύνου Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, διαθέτει γνώσεις, γενικές και ειδικές σε θέματα Solvency II, ORSA, Risk Analysis, Αντασφαλιστικών Συμβάσεων και Underwriting. Η προσωπικότητά του, όσο και το ήθος του, που συνάδει με τις αυστηρά απαράβατες αξίες της εταιρίας, αποτελεί εγγύηση των θετικών αποτελεσμάτων και προοπτικών για τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον κ. Ευσταθόπουλο, στα νέα του καθήκοντα και στην προαγωγή του πολιτισμού στην ασφάλιση.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου