11 Ιαν 2017

Ορίζων Ασφαλιστική: Νέο βελτιωμένο τιμολόγιο αυτοκινήτων και νέος κανονισμός πωλήσεων

Νέο βελτιωμένο τιμολόγιο για τον κλάδο αυτοκινήτου που θα ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2017, καθώς και νέος Κανονισμός Πωλήσεων της εταιρίας με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017, από την ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική.

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός ακόμη πιο ευέλικτου και ανταγωνιστικού τιμολογίου αυτοκινήτων, η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική με βάση την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων ανά χρήση οχήματος και γεωγραφική περιοχή, πραγματοποίησε τις παρακάτω βελτιώσεις:

A. Νέα βελτιωμένα ασφάλιστρα σε συγκεκριμένες ιπποδυνάμεις, για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, σε ΕΙΧ, ΦΙΧ, ΦΙΧ Αγροτικό, Γεωργικούς Ελκυστήρες και Μηχανήματα Έργου του βασικού πακέτου κάθε χρήσης.

B. Προσθήκες εκπτώσεων
  • Η έκπτωση για ετήσια συμβόλαια από 5% γίνεται 10% (ΕΙΧ, ΦΙΧ, ΦΙΧ Αγροτικό).
  • Νέα έκπτωση για νέα οχήματα ηλικίας έως 4 ετών στις χρήσεις ΕΙΧ, ΦΙΧ, ΦΙΧ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 3%.
  • Όλες οι νέες και υφιστάμενες εκπτώσεις του κλάδου αυτοκινήτου μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους με μέγιστο ποσοστό 20%, σε αντίθεση με σήμερα που το μέγιστο ποσοστό είναι 15%.
  • Η έκπτωση ομαδικής ασφάλισης 5% πλέον παρέχεται και στις χρήσεις ΦΙΧ, ΦΙΧ Ρ2 ΚΑΙ ΦΙΧ Ρ4.
Επιπλέον, για το δίκτυο συνεργατών ισχύει νέος κανονισμός πωλήσεων για το 2017, με ιδιαίτερα ισχυρά κίνητρα, που επιτρέπουν την ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών και επιβραβεύουν τη διατήρηση και την αύξηση των εργασιών, με νέα Bonus αύξησης παραγωγής.

Οι παραπάνω μεταβολές έχουν προκύψει ύστερα από την συνολική ανάλυση του χαρτοφυλακίου της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής και με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων της προς τους ασφαλιζόμενους και τους συνεργάτες της.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου