27 Ιουν 2017

Μεταξύ των κορυφαίων πανελλαδικά ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN

Tα αποτελέσματα της μεθοδολογίας αξιολόγησης κατά το πρότυπο GRI-G4 του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σύμφωνα με το έργο αξιολόγησης των Απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας, που ολοκλήρωσε και δημοσίευσε πρόσφατα το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης (ΕΕΠΠΔ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Απολογισμός της INTERAMERICAN διατηρείται μεταξύ των κορυφαίων εκθέσεων σε κάλυψη δεικτών GRI. Ο Απολογισμός της εταιρείας κατετάγη δεύτερος στη βαθμολογία με ποσοστό ενσωμάτωσης θεμελιωδών αρχών κατάρτισης 72,5%, μαζί με τους Απολογισμούς της Εθνικής Τράπεζας και των Ελληνικών Πετρελαίων, ενώ πρώτος στην κατάταξη είναι ο Απολογισμός της εταιρείας ΤΙΤΑΝ (77,5%).Το ΕΕΠΠΔ, που αξιολογεί από το 2005 τους Απολογισμούς ΕΚΕ που εκδίδονται στην Ελλάδα, προχώρησε σε αξιολόγηση των εκθέσεων που ακολούθησαν τις οδηγίες του προτύπου σύνταξης Global Reporting Initiative (GRI-G4), με έτος αναφοράς το 2015. Το Εργαστήριο προσάρμοσε τη μεθοδολογία αξιολόγησης στις οδηγίες GRI-G4 , στη βάση προσέγγισης των αρχών καθορισμού του περιεχομένου και της ποιότητας. Ως προς τις τέσσερεις αρχές για το περιεχόμενο: τη συμμετοχικότητα των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), το πλαίσιο βιωσιμότητας, την ουσιαστικότητα και την πληρότητα, καθώς και ως προς τις έξι αρχές για την ποιότητα: την ισορροπία, τη συγκρισιμότητα, την ακρίβεια, την έγκαιρη ενημέρωση, τη σαφήνεια και την αξιοπιστία, η ομάδα του Εργαστηρίου διαμόρφωσε μια σειρά από 43 στο σύνολο κριτήρια αξιολόγησης, με κλίμακα βαθμολόγησης 0-4 ανά κριτήριο, τα οποία στην απόλυτη (100%) κάλυψή τους έδιναν βαθμολογία 172 μονάδων.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία, το μέσο ποσοστό ενσωμάτωσης των βασικών αρχών του GRI-G4 στις εκθέσεις που αξιολογήθηκαν, φθάνει το 57%. Το χαμηλότερο ποσοστό ενσωμάτωσης -κάτω από 55%- εμφανίζεται για τέσσερεις αρχές: το πλαίσιο βιωσιμότητας, την ισορροπία, την ακρίβεια και την αξιοπιστία, που αφορά στην απουσία εξωτερικής επαλήθευσης των στοιχείων. Αναλυτικά, η κατάταξη των 10 πρώτων κατά την αξιολόγηση Απολογισμών: 1. ΤΙΤΑΝ 77,5%, 2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, INTERAMERICAN, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 72,5%, 5. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 70%, 6. ALPHA BANK, VODAFONE 67,5%, 8. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 65%, 9. ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, OTE-COSMOTE 62,5%.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN -στην έβδομη έκδοσή του- αναπτύχθηκε με όρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη στα κεφάλαια για τον οργανισμό, την εταιρική υπευθυνότητα, την εταιρική διακυβέρνηση και οικονομία, την ιδιωτική ασφάλιση - την αγορά, το ανθρώπινο δυναμικό, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ήδη, η εταιρεία προχωρεί με σχέδιο ενεργού συμβολής στην επίτευξη ορισμένων από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Ατζέντα 2030) που προσιδιάζουν στις επιχειρησιακές δραστηριότητές της και με γνώμονα την έκδοση του επόμενου Απολογισμού της σύμφωνα με τα νέα Πρότυπα, GRI Standards. 

Στο πλαίσιο της απαραίτητης εκπαίδευσης της διατμηματικής ομάδας σύνταξης του εταιρικού Απολογισμού, για τη μετάβαση στα νέα Πρότυπα, ολοκλήρωσαν πρόσφατα την παρακολούθηση πιστοποιημένης εκπαίδευσης, από εκπαιδευτές της Ernst & Young, 17 στελέχη της INTERAMERICAN. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της ΕΚΕ στην εταιρική στρατηγική, η προσέγγιση της ουσιαστικότητας των θεμάτων που απασχολούν την εταιρεία επισφραγίζεται από την επιτροπή υπευθυνότητας, προεδρεύοντος του διευθύνοντος συμβούλου.

(Oι Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN είναι διαθέσιμοι στο εταιρικό website: interamerican.gr - στο microsite csr.interamerican.gr, ενώ ο τελευταίος είναι ανηρτημένος και σε sites φορέων: eaee.gr, globalsustain.gr).0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου