3 Μαΐ 2018

Δίπλωμα οδήγησης από 17 ετών: Ποια η διαδικασία και ποιες οι προϋποθέσεις

Τη δυνατότητα σε νέους να οδηγούν νόμιμα από την ηλικία των 17 ετών ετοιμάζεται να δώσει το Υπουργείο Μεταφορών σύμφωνα με νομοσχέδιο που βγήκε στη δημοσιότητα.

Για να πραγματοποιηθεί το όλο πλάνο, θα φέρει αλλαγές και στον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων και απόκτησης του διπλώματος οδήγησης.

Με τις νέες αλλαγές, η ηλικία απόκτησης διπλώματος οδήγησης αναμένεται να μειωθεί κατά ένα έτος, από 18 που είναι σήμερα στα 17, αλλά με αρκετούς περιορισμούς.

Για να ξεκινήσει κάποιος ή κάποια να οδηγεί από 17 ετών, θα πρέπει να συνοδεύεται εντός του οχήματος από ενήλικο άτομο, να έχει περάσει από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση από επαγγελματία εκπαιδευτή, ενώ το δίπλωμα δεν θα το λαμβάνει αμέσως, αλλά μετά από τουλάχιστον 6 μήνες και 100 ώρες συνοδευόμενης οδήγησης, ώστε να δώσει μετά εξετάσεις και να αποκτήσει το κανονικό δίπλωμα όταν γίνει 18 ετών.


Μια από τις νέες παραμέτρους του νέου εκπαιδευτικού τρόπου οδήγησης και των εξετάσεων, θα είναι το εκπαιδευτικό όχημα να διαθέτει online σύνδεση ώστε να έχει αμφίδρομη επικοινωνία με το κέντρο Ελέγχου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο εικόνα και ήχο ώστε να ελέγχεται η όλη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι εντός του οχήματος θα υπάρχει κάμερα και μικρόφωνο και θα καταγράφονται τα πάντα κατά την οδήγηση του υποψήφιου οδηγού, ενώ με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τους εξεταστές.

Αναλυτικότερα, από τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, κάθε υποψήφιος νέος οδηγός εφόσον είναι στην ηλικία των 17 ετών, θα έχει τη δυνατότητα μέχρι να γίνει 18 ετών να οδηγεί για διάστημα έξι μηνών ή 100 ωρών, εκ των οποίων οι 10 μπορούν να πραγματοποιηθούν μια ώρα μετά τη δύση του Ηλίου. Στη συνέχεια μόλις ολοκληρωθεί η θεωρητική και πρακτική αυτή εκπαίδευση θα τους χορηγείται ένα "προσωρινό" δίπλωμα, και όταν φτάσουν στην ηλικία των 18 ετών θα αποκτούν το κανονικό δίπλωμα, εφόσον επιτύχουν σε νέα πρακτική εξέταση.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια ο ανήλικος οδηγός θα πρέπει όταν οδηγεί να συνοδεύεται από ενήλικο άτομο. Επιπλέον, θα πρέπει να δηλώνεται στην ασφαλιστική εταιρία που είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα έχει ακόμα μεγαλύτερο επασφάλιστρο από ότι ισχύει σήμερα για τους οδηγούς 18-23 ετών.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου