20 Μαΐ 2014

Το αυτοκίνητο παρασύρει στον γκρεμό την ασφαλιστική αγορά

Ο κλάδος αυτοκινήτου κυρίως, είναι αυτός που παρασύρει όλη την ασφαλιστική παραγωγή σε αρνητικό πρόσημο και στο πρώτο τρίμηνο του 2014. Ο κλάδος αυτοκινήτου συνολικά (κλάδος αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων), συγκεντρώνει 320 εκατ. € παραγωγή ασφαλίστρων και ποσοστό 56,7% των ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Η μείωσή του σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012 είναι 8,2%. Η μεγάλη αυτή πτώση που παρατηρείται στους δυο κλάδους ασφάλισης αυτοκινήτων επηρεάζει αρνητικά τη συνολική παραγωγή του κλάδου ζημιών η οποία είναι μειωμένη στο πρώτο τρίμηνο κατά 5,7% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι.
Το αυτοκίνητο παρασύρει στον γκρεμό την ασφαλιστική αγορά
Ειδικότερα η παραγωγή του κλάδου της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων είναι 262 εκατ. € (-8,0% σε σύγκριση με πέρυσι το ίδιο διάστημα) και 46,5% επί του συνόλου ενώ η παραγωγή του κλάδου χερσαίων οχημάτων είναι 58 εκατ. € (-9,2% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο πέρυσι) και αποτελεί το 10,2% του συνόλου της παραγωγής γενικών κλάδων.
Η μείωση της παραγωγής στον κλάδο αυτοκινήτου αποδίδεται στη συνεχή πτώση των ασφαλίστρων λόγω του έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς ο στόλος αυτοκινήτων αυξήθηκε. Υπολογίζεται ότι το μέσο ασφάλιστρο εχει μειωθεί κατά 25% τα τελευταία χρόνια.
Παράλληλα οι καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περιουσίας (κλάδοι πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών) συγκεντρώνουν παραγωγή περίπου 156 εκατ. €, η οποία αντιστοιχεί στο 27,5% του συνόλου. Η μείωσή τους σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2013 είναι 3,7%.
Γενικότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα του 2013, για τις ίδιες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η παραγωγή ασφαλίστρων στους γενικούς κλάδους μειώθηκε κατά 5,7%, οδηγούμενη κυρίως από τις μειώσεις των κλάδων χερσαίων οχημάτων (-9,2%), αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (-8,0%) και λοιπών ζημιών αγαθών (-5,1%). Αντιθέτως, αύξηση σημείωσαν οι κλάδοι βοηθείας (23.186.097,07 ευρώ, +6,7%), ασθένειας (5.651.855,06 ευρώ, +14,7%), Αστική ευθύνη από αεροσκάφη (142.627,09 ευρώ, +495,9%) , αστική ευθύνη πλοίων (1.578.728,21 ευρώ, +10,8%), Γενική αστική ευθύνη (23.243.261,08 ευρώ, +0,3%) Πιστώσεις (7.410.662,35 ευρώ, +14,3%).
Στον κλάδο ζωής η παραγωγή έφτασε περίπου τα 421 εκατ. €, με το μεγαλύτερο μέρος του οποίου, 305 εκατ. € ή 72,4% του συνόλου (+0,8%), να συγκεντρώνεται στον κλάδο Ι. Ζωής. Οι ασφαλίσεις ζωής οι οποίες είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις έφτασαν περίπου τα 59 εκατ. € και μερίδιο επί του συνόλου 14,0% (+7,6%) ενώ η διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων συγκέντρωσε 35 εκατ. € ή 8,3% της παραγωγής (-2,1%). Ο κλάδος υγείας συγκέντρωσε 22.144.716,13 ευρώ (5,3% του συνόλου) σημειώνοντας αύξηση +25,9%, ενώ τέλος ο κλάδος κεφαλαιοποίησης είχε παραγωγή 9.007,19 ευρώ (-21,9%). Συνολικά, διαπιστώνεται ότι αυξήθηκε η παραγωγή των πρωτασφαλίσεων Ζωής κατά 2,5% στα 421 εκατ. ευρώ.
(Πηγή: Nextdeal.gr)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου