19 Μαΐ 2014

Πως θα πληρώνεται το χαράτσι του 1 ευρώ στις συνταγές των φαρμάκων

Απευθείας στο πόσο πληρωμής για τον ασφαλισμένο θα περνά το ποσό του 1 ευρώ για κάθε συνταγή που θα εκτελούν τα φαρμακεία για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με εγκύκλιο του ασφαλιστικού οργανισμού.
Η σχετική εγκύκλιος αναφέρει :
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Δ. Κοντός έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με την παρακράτηση 1 ευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ ανά συνταγή που εκτελείται αναφερόμενος στο νόμο 4093/2012, άρθρο 1,υπ.ΙΒ παρ. 12, στην εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με αριθμ. πρωτ. οικ.232/2-1-2014 και στην Υ.Α. Αριθμ.ΔΥΓ3(α) /οικ.104747/26.10.2012 (ΦΕΚ2883/Β/2012).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του (1) ενός ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον κάθε φαρμακοποιό.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής εκτέλεσης της συνταγής, το 1 ευρώ καταχωρείται αυτόματα στο πληρωτέο ποσό του ασφαλισμένου.
Σε περίπτωση χειρόγραφης εκτέλεσης της συνταγής, το 1 ευρώ προστίθεται στο πληρωτέο ποσό του ασφαλισμένου και αφαιρείται από την επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ όπως ακριβώς στην περίπτωση της ηλεκτρονικής εκτέλεσης.
Η Υπηρεσία μας, για την εφαρμογή των ανωτέρω, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Π60/3/28.1.2014 ενημέρωσε τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο σχετικά με την τροποποίηση της συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών και τιμολογίων φαρμακείου (υποδείγματα επισυνάπτονται).
Από την κατάθεση των συνταγών Φεβρουαρίου 2014, είναι υποχρεωτική η υποβολή του εντύπου “Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής” που κατατίθεται μαζί με τα τιμολόγια και την συγκεντρωτική κατάσταση του Φαρμακείου. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε μια νέα εφαρμογή στο site ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ (https://www.eopyykmes.gr/) με την οποία εισάγοντας τα αντίστοιχα στοιχεία στη φόρμα της εφαρμογής, εκδίδονται υποδείγματα τιμολογίων με το σωστό τρόπο που πρέπει να συμπληρωθούν, καθώς και του εντύπου “Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής”.
(Πηγή: Asfalisinet.gr)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου