21 Σεπ 2016

Αστική Ευθύνη: Αναλυτικά οι έννοιες και οι όροι στα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τι σημαίνουν

Το «Ερμηνευτικό Λεξικό» είναι μία προσπάθεια της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης της ΕΑΕΕ να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές έννοιες και όρους που μπορεί κανείς να συναντήσει σε ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης. 

Για τους σκοπούς της εργασίας αυτής έχουν ληφθεί υπόψη οι όροι αστικής ευθύνης που απαντώνται συχνότερα στην Ελλάδα καθώς και η διεθνής ασφαλιστική πρακτική. Ο στόχος του «Ερμηνευτικού Λεξικού» είναι αποκλειστικά και μόνο με ενημερωτικό και με μη δεσμευτικό χαρακτήρα, να προάγει τον επιστημονικό διάλογο και η κατά το δυνατόν καλύτερη και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικών εταιριών και ασφαλισμένων.

Το «Ερμηνευτικό Λεξικό» θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες λέξεις και ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους.
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου