28 Σεπ 2016

INTERLIFE Ασφαλιστική: Τα οφέλη της ασφάλισης εμπορευμάτων

Η ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων, με κάθε κοινώς αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο, από βίαιο, απρόβλεπτο ή εξωτερικό γεγονός, είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα είτε του αποστολέα είτε του παραλήπτη. Η αποζημίωση για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκληθούν στα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους είναι ο ουσιαστικός και κύριος λόγος ασφάλισης που κάθε επαγγελματίας οφείλει να λαμβάνει υπόψη του. Επιπλέον εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων του χωρίς επιβαρύνσεις και προβλήματα.

Η INTERLIFE Ασφαλιστική καλύπτει όλες τις Μεταφορές, οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες και συνδυασμένες με τα ευέλικτα προγράμματα της, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη, με τα πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα και την πιο γρήγορη και αντικειμενική αποζημίωση.

Προγράμματα Ασφάλισης Μεταφορών της INTERLIFE

Transit CARGO
Το πρόγραμμα Transit Gargo προσφέρει τρία είδη (3) ασφαλιστηρίων συμβολαίων, το καθένα κατάλληλα σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Transit C.M.R.
Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα στο μεταφορέα να ασφαλίσει την ευθύνη της μεταφοράς εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων. Το όχημα περιγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και διευκρινίζεται εάν πρόκειται για Φορτηγό Δημοσίας Χρήσεως που κυκλοφορεί εντός Ελλάδος ή στο εξωτερικό TIR.

Οι καλύψεις που παρέχονται είναι:

Σύγκρουση ή Πρόσκρουση του Οχήματος,
Ναυάγιο, Πρόσκρουση Πλοίου ή Προσάραξη που είναι συνέχεια της Οδικής Μεταφοράς,
Αιφνίδια Καθίζηση του Εδάφους,
Πτώση Χιονοστιβάδας, Κεραυνού, Υπερχείλιση Ποταμών,
Πυρκαγιά, Έκρηξη, Σεισμός, Ηφαιστειακή Έκρηξη,
Κατάρρευση Γεφυρών, Σηράγγων ή Κτιρίων,
Ποιοτική Αλλοίωση Εμπορευμάτων,

Εναλλακτικά μπορούν να συμπεριληφθούν οι καλύψεις Ολικής κλοπής, μερικής κλοπής, ζημίες κατά την φορτοεκφόρτωση και μικροζημιές.


Transport Plus

Το Transport Plus είναι ένα ειδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Μεταφορέα, το οποίο απευθύνεται σε Μεταφορικές Εταιρίες, σε Ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών καθώς και σε Ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. Εθνικών Μεταφορών με δικαίωμα να πραγματοποιούμε μεταφορές και στις γειτονικές χώρες, (Αλβανία, FYROM, Σερβία, Βουλγαρία κ.α.).

Σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει την ασφάλιση του Μεταφορέα αλλά και του ίδιου του Οχήματος.


Αναλυτικότερα παρέχει:

Tην Ευθύνη για τυχόν ζημίες που θα υποστούν τα εμπορεύματα τρίτων που μεταφέρουν (Αστική Ευθύνη Μεταφορέα)
Τις Ζημίες του ιδίου οχήματός τους (Teilkasko ή Vollkasko)
Τις δικαστικές & δικηγορικές δαπάνες για διεκδικήσεις ή αντικρούσεις σχετικά με το όχημά τους (Νομική Προστασία Οδηγού/Οχήματος)

Ευθύνη Διαμεταφορέα

Η ευθύνη του Διαμεταφορέα αφορά ζημίες που θα υποστούν τα όποια μεταφερόμενα είδη, όπως αυτά περιγράφονται στην φορτωτική που έχει εκδώσει ο διαμεταφορέας.

Συγκεκριμένα καλύπτει:

Την αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου διαμεταφορέα που προέρχεται από τη συναφθείσα σύμβαση εκτέλεσης μεταφοράς.
Απώλεια ή ζημία των μεταφερόμενων ειδών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
Απώλεια ή ζημία των μεταφερόμενων ειδών κατά την παραμονή των εμπορευμάτων σε τελωνιακούς χώρους και σε ιδιωτικούς χώρους αποθήκευσης.
Απώλεια ή ζημία των μεταφερόμενων ειδών σε ενδεχόμενες στάσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Ζημίες κατά τη φορτοεκφόρτωση κοντά στο μεταφορικό μέσο
Ολική/Μερική Κλοπή


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου