3 Αυγ 2017

Όμιλος AXA: Οικονομικά αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2017

Τα Οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο Εξάμηνο 2017 ανακοίνωσε ο Όμιλος AXA, δείχνοντας ισχυρή επίδοση, ευθυγραμμισμένη με τη Φιλοδοξία 2020.
  • Λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή, αύξηση 5% στα 1,26 ευρώ
  • Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή, αύξηση 4% στα 1,39 ευρώ
  • Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ στο 201%, αύξηση 4 μονάδες από 31 Δεκεμβρίου 2016 
«Για το πρώτο εξάμηνο του 2017 η ΑΧΑ παρουσίασε για ακόμα μια φορά ισχυρές επιδόσεις, με τα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται 5%, αποδεικνύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ισχύ που έχουν οι θεμελιώδεις αρχές μας και την ανθεκτικότητα του στρατηγικού μας πλάνου, Φιλοδοξία 2020» είπε ο Thomas Buberl, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ.

«Διατηρήσαμε την πειθαρχία μας στην ανάληψη επικερδών εργασιών, όπως τονίζεται από το ισχυρό μας περιθώριο κέρδους νέας παραγωγής στον τομέα Ζωής & Επενδύσεων και από την ανάπτυξή μας σε πιο κερδοφόρες εργασίες Εμπορικών Κινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων, εκτός κλάδου αυτοκινήτου. Οι ασφαλίσεις Υγείας και τα προϊόντα Unit – Linked παρουσίασαν μεγάλη δυναμική, με αύξηση εσόδων 6% και 11% αντίστοιχα».

«Παρουσιάσαμε σημαντική πρόοδο στη βελτίωση των τεχνικών αποτελεσμάτων στις Γενικές Ασφαλίσεις. Συνεχίσαμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική μας για ενίσχυση της αποδοτικότητας σε όλο τον Όμιλο και είμαστε σε καλό δρόμο για να επιτύχουμε τον στόχο μας για τη μείωση εξόδων».

«Η ισχύς του ισολογισμού της ΑΧΑ τονίστηκε μία ακόμα φορά από τον ισχυρό δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ στο 201%»

«Οι ομάδες και οι συνεργάτες μας παρέμειναν δεσμευμένοι στο όραμά μας να δίνουμε δύναμη στους ανθρώπους να ζουν καλύτερα. Η ΑΧΑ απέδειξε για μία ακόμα φορά την ικανότητά της να ανταποκριθεί σε μια βαθιά περιβαλλοντική και οικονομική αλλαγή, ιδιαίτερα, υποσχόμενη να χρησιμοποιεί 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την ηλεκτροδότησή της και να προσφέρει καλύτερη προστασία σε ανεξάρτητους εργαζόμενους του ψηφιακού κλάδου».


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου