5 Μαρ 2015

Στο μικροσκόπιο της εφορίας και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια!

Kαι τα στοιχεία που αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας, μαζί με εισοδήματα, καταθέσεις, δαπάνες, καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια μετοχές και μερίσματα θα καταγράφει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε μία προσπάθεια να ολοκληρώσει το περιουσιολόγιο και να προχωρήσει σε διασταυρώσεις στοιχείων ώστε να εντοπίσει αδήλωτα εισοδήματα,σφίγγοντας τον κλοιό έναντι των φοροφυγάδων. Σημειώνεται ότι το nextdeal.gr είχε αναφερθεί στο συγκερκιμένο θέμα στο άρθρο "Τι φοβάται σε τι ελπίζει η ασφαλιστική αγορά" όπου μεταξύ άλλων ανέφερε: Η αγορά «φοβάται» όμως ένα φορολογικό νομοσχέδιο που θα υποχρεώνει να δηλώνεται στο περιουσιολόγιο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής. Αν συμβεί κάτι τέτοιο εκτιμάται ότι θα υπάρξουν μαζικές εξαγορές. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δουν οι συναρμόδιοι Υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας Γιάνης Βαρουφάκης και Γιώργος Σταθάκης καθώς και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης. (δείτε εδώ).
Ειδικότερα, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ζητείται από τις τράπεζες, το χρηματιστήριο και τις ασφαλιστικές εταιρίες να αποστείλουν μέχρι τις 31 Μαρτίου αναλυτικά στοιχεία για καταθέσεις και  τραπεζικές συναλλαγές, για δόσεις που πληρώνουν οι φορολογούμενοι για αποπληρωμή στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, για μερίσματα και για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας. 
Σύμφωνα με την απόφαση αυξάνονται  και τα όρια πάνω από τα οποία οι τράπεζες υποχρεούνται σε ετήσια αποστολή στοιχείων για καταθέσεις από 50.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ και για τα χαρτοφυλάκια κινητών αξιών από 100.000 σε 200.000 ευρώ. 
Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να αποστείλουν στην ΓΓΔΕ τα ακόλουθα:


1. Καταθέσεις
Θα αποστέλλονται στοιχεία καταθετικών λογαριασμών ή και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων με ετήσια χρέωση ή πίστωση άνω των 100.000 ευρώ.

Διαβιβάζονται τα ακόλουθα:
α) Ο τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών ή ΕΛΤΑ,
β) Το ονοματεπώνυμο δικαιούχων του λογαριασμού,
γ) Ο ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
δ) Ο Αριθμός λογαριασμού,
ε) Τα ποσά συνολικής χρέωσης σε ευρώ,
στ) Τα ποσά συνολικής πίστωσης σε ευρώ,
ζ) Το ποσό της μεγαλύτερης συναλλαγής, χρέωσης ή πίστωσης, ανά λογαριασμό,
η) Τα υπόλοιπα λογαριασμού σε ευρώ με ημερομηνία 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο,
θ) Ο Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,


2. Κινητές αξίες
Διαβιβάζονται στοιχεία χαρτοφυλακίου φυσικών προσώπων που αφορά σε κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 τόσο έκαστου ημερολογιακού έτους αναφοράς όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
Τα στοιχεία αφορούν:
α) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων,
β) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
γ) Αριθμός λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα 'Αυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ' ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου,
δ) Αποτίμηση χαρτοφυλακίου σε ευρώ την 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο, ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.»3. Μερίσματα
Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα στοιχεία αφορούν:
α) Το ονοματεπώνυμο-επωνυμία δικαιούχων,
β) Το Α.Φ.Μ των δικαιούχων,
γ) Τον αριθμό λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα 'Αυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ' ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου,
δ) Την Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι,
ε) Την επωνυμία της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα,
στ) Το Α.Φ.Μ της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα,
ζ) Το ποσό του μερίσματος,
η) Το ποσό του φόρου που αναλογεί στο μέρισμα,
θ) Το ημερολογιακό έτος αναφοράς.4. Δάνεια
Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας.
Τα στοιχεία αφορούν:
α) Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος
β) Είδος δανείου (1:Στεγαστικό, 2:Καταναλωτικό, 3:'Αλλο)
γ) Συνολικό ύψος εκταμιευμένου δανείου σε ευρώ
δ) Ημερομηνία χορήγησης δανείου
ε) Συνολικό καταβληθέν ποσό για απόσβεση δανείου (τόκοι και κεφάλαιο)
στ) Πλήθος οφειλετών/ συνοφειλετών
ζ) ΑΦΜ πρώτου οφειλέτη ή ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου
η) Ποσοστό συμμετοχής πρώτου οφειλέτη
θ) Ονοματεπώνυμο πρώτου οφειλέτη

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Τα στοιχεία ζ, η και θ επαναλαμβάνονται για κάθε οφειλέτη, όταν υπάρχουν συνοφειλέτες.

5. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας που συνάφθηκαν.


(Πηγή: Nextdeal.gr)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου