23 Μαρ 2015

Στόχος η ένταξη του συνόλου των ζημιών στον Φιλικό Διακανονισμό

Το σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών, σταθερή αξία στο χώρο ασφάλισης οχημάτων, διάνυσε το δέκατο τέταρτο χρόνο εφαρμογής του, ανταποκρινόμενο στις προσδοκίες όλων των εμπλεκομένων και ιδιαίτερα των ασφαλισμένων που είχαν την ατυχία να εμπλακούν σε ατύχημα.
Σύμφωνα με τον απολογισμό της Επιτροπής Αυτοκινήτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, πρόεδρος της οποίας είναι ο κ. Δημήτρης Ζορμπάς, το έτος 2014 στη συμφωνία συμμετείχαν ως μέλη 26 ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες κατείχαν το 99,95 % του χαρτοφυλακίου των οχημάτων των εταιριών μελών της ΕΑΕΕ ή το 82,64 % της αγοράς. Από τα στοιχεία που έδωσε το Γραφείο Συμψηφισμού για το έτος 2014, επισημαίνονται τα κάτωθι:
  • το πλήθος καταβολών για Υλικές Ζημιές έως 6.500 € αφορούσαν 162.254 φακέλους, με ύψος αποζημιώσεων στα 129.151.812 € και μέσο όρο αποζημίωσης στα 795,99 €.
  • το πλήθος καταβολών για Σωματικές Βλάβες έως 30.000 € ανά φάκελο με όριο στα 12.000 € ανά ζημιωθέν πρόσωπο αφορούσαν 1.388 φακέλους, με ύψος αποζημιώσεων στα 1.158.968 € και μέσο όρο αποζημίωσης στα 834,99€.
Η μεγάλη επιτυχία της ένταξης των ζημιών με μικρές σωματικές βλάβες από τροχαίο ατύχημα στο Φιλικό Διακανονισμό και η αποφυγή των δικαστικών διενέξεων δείχνει ότι είναι εφικτός ο αντικειμενικός προσδιορισμός της καταβαλλόμενης αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης σε περίπτωση σωματικών βλαβών.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι ότι ο μέσος όρος αποζημίωσης μέσω του ΣΑΠ για το έτος 2014 έκλεισε στα 795,99 € και επομένως βάσει των στατικών στοιχείων είναι μειωμένος κατά ‐5,81 % σε σχέση με το 2013 και κατά ‐14,43 % σε σχέση με το 2005. Η εξέλιξη αυτή είναι ίσως ότι πιο θετικό στοιχείο που έχουμε για τον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου.
Στόχος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Σ.Α.Π. είναι η ένταξη, ει δυνατόν, του συνόλου των ζημιών του κλάδου αυτοκινήτων στο Φιλικό Διακανονισμό.
(Πηγή: Nextdeal.gr)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου