6 Οκτ 2015

Φιλική Δήλωση Ατυχήματος (Έντυπο)

Στις περιπτώσεις τροχαίου ατυχήματος και εφόσον υπάρχει συμφωνία μεταξύ των οδηγών για την υπαιτιότητα, η καλύτερη λύση είναι να συμπληρωθεί η Φιλική Δήλωση Ατυχήματος, με την προϋπόθεση βέβαια πως οι ασφαλιστικές εταιρίες των εμπλεκομένων οδηγών εντάσσονται στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού. Ένα σύστημα που επιτρέπει σε κάθε πλευρά για υλικές ζημιές περιορισμένης έκτασης να απευθύνεται στη δική της ασφαλιστική και να αποζημιώνεται πιο γρήγορα και εύκολα, απλοποιώντας έτσι την όλη διαδικασία.

Ας δούμε όμως ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν αμέσως μετά το ατύχημα:
 1. Αν υπάρχουν τραυματισμοί καλέστε αμέσως την Αστυνομία.
 2. Αν υπάρχουν μόνον υλικές ζημιές συμπληρώνετε με τον οδηγό του άλλου οχήματος ένα έντυπο φιλικής δήλωσης (το έντυπο το προμηθεύεστε από την ασφαλιστική σας εταιρία ή τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή μπορείτε να το βρείτε και μέσω διαδικτύου). Εάν υπάρχουν και σωματικές βλάβες μην ξεχάσετε να προσθέσετε τα στοιχεία των τραυματισθέντων στο οπισθόφυλλο του εντύπου. Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση στιλό διαρκείας και πιέστε δυνατά για να είναι ευανάγνωστο το αντίγραφο.
 3. Συμβουλευτείτε τη βεβαίωση ασφάλισης, το δίπλωμα οδήγησης ή την πράσινη κάρτα για τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων.
 4. Υποδείξτε με τόξο το αρχικό σημείο σύγκρουσης (παρ. 10 του εντύπου).
 5. Σημειώστε με Χ στα αντίστοιχα για κάθε όχημα τετραγωνίδια για να γίνει σαφές το σχεδιάγραμμα (παρ.12 του εντύπου). Γράψτε τον αριθμό των τετραγωνιδίων που έχετε συμπληρώσει.
 6. Φτιάξτε το σχεδιάγραμμα του ατυχήματος (παρ. 13 του εντύπου).
 7. Αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, πάρτε τα στοιχεία τους πριν φύγουν και συμπληρώστε τα στην αντίστοιχη ερώτηση (παρ. 5 του εντύπου).
 8. Μην ξεχάσετε να:
  α) Υπογράψετε και οι δύο οδηγοί.
  β) Κρατήσετε ο κάθε οδηγός από ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του εντύπου.

  γ) Προωθήσετε το έντυπο χωρίς καθυστέρηση στην ασφαλιστική σας εταιρία.
Δείτε αναλυτικά τις ασφαλιστικές που συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού 

Κατεβάστε εδώ το Έντυπο Φιλικής Δήλωσης,  εκτυπώστε το και κρατήστε το στο αυτοκίνητο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου